vodácký areál Praha

Členské příspěvky 2020

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2020 PROSÍM UHRAĎTE DO 30.5.2020

Výše členských příspěvků pro rok 2020 viz tabulka níže

  USK Oddíl ČSK  Celkem
 mládež 100 3890 10 4000
 členové Victoria 100 3890 10 4000
 dospělí - studenti 200 4790 10 5000
 dospělí - pracující 200 5790 10 6000
 nezávodící 200 390 10 600
 důchodci 200 290 10 500
 VV oddílu 200 290 10 500

       qr kod

Bankovní účet USK Praha číslo:     1922390329/0800

Variabilní symbol:  187

Do poznámky uveďte: Příspěvky 2020 - jméno a příjmení (za koho jsou příspěvky uhrazeny)
NEZAPOMEŇTE UVÉST KVŮLI IDENTIFIKACI PLATBY!

 

 Platba za pronájem materiálu 3000,-Kč/rok – zůstává hotově u Miloslava Říhy (nebo u osobního trenéra).