vodácký areál Praha

Historie oddílu USK Praha

Šedesátiletá historie našeho oddílu je nerozlučně spjata s rozvojem závodění na divoké vodě v bývalém Československu ale i ve světě.

Oddíl byl založen z iniciativy MUDr. Zdeňka Matějovského v roce 1953 kdy právě končila doba skládaček a bachratých lodí. V loděnici oddílu, zbudované z bývalé klempírny u ústí „Čertovky“ do Vltavy, se horečně vyvíjejí nové typy lodí. V čele vývoje, ale i techniky jízdy na divoké vodě, stojí kajakář Dimitrij Skolil starší. Členové oddílu nalézají a zakládají tradici závodění na těchto nových tratích: Labe pod Špindlerovým Mlýnem, Vltava pod Lipenskou hrází, Kamenice u Návarova a Spálova a Jizera u Harrachova. O něco později vzniká tradice tzv. „Závodu století“ – jízd na monstrózních plavidlech a koupání v chladné říjnové vodě pod Karlovým mostem, která však s pozdějším ukončením činnosti na „Čertovce“ končí.

To se však již píše další kapitola historie oddílu. Je otevřena umělá slalomová dráha v Praze-Troji a založena tradice každoročního mezinárodního závodu „O Cenu Trojského koně“ vstupující nyní již do třetí desítky uspořádaných ročníků. Tím však vzniká pro oddíl neúnosná situace, vzhledem k umístění loděnice na „Čertovce“ a novým kvalitnějším tréninkovým možnostem na slalomové dráze v Troji. Která se nejprve řešila pronájmem loděnice Domu dětí a mládeže Prahy 7 v Troji a současně zahájením výstavby první části nové loděnice ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK.

Slavnostní zahájení provozu loděnice proběhlo v září 1994 při příležitosti mezinárodního vysokoškolského mistrovství ČSFR.  Po ničivé povodni v roce 2002 se nemalými náklady podařilo loděnici kompletně zrekonstruovat a po osmi měsících opět zprovoznit. Zároveň bylo nutné opravit napáchané škody na březích slalomové dráhy, spolu s opravou starých překážek a umístěním překážek nových, a dále úpravou ploch podél slalomové dráhy. V roce 2003 se navíc zahájila dostavba druhé části loděnice, která byla přes problémy s financováním dokončena v roce pořádání mistrovství světa 2006 v Troji.  V roce 1994 jsme byli spolupořadateli prvního Akademického mistrovství světa a v letech 1992, 1996, 2000 - 2002, 2004 a 2007, 2008, 2010 - 2012, 2014 - 2016.  náš oddíl vždy uspořádal jeden ze závodů Světového poháru. V červnu roku 2013 zasáhla Troju další ničivá povodeň, která jen pár měsíců před chystaným MS ve vodním slalomu významně ponočila Loděnici FTVS i slalomovou dráhu. Díky obrovskému úsilí pořadatelů a dobrovolníků se nakonec v září přeci jen mistrovství usketečnilo a stalo se pro český vodní slalom jedním z nezapomenutelných zážitků.

Vrcholem pořadatelské činnosti oddílu bylo uspořádání mistrovství světa v roce 2006 a následně i v roce 2013. Oba šampionáty se konaly pod záštitou primátora hl. města Prahy. Závody kompletně přenášela Česká televize a přebírali jí zahraniční televizní společnosti včetně Eurosportu, partnerem byl Deník Sport a Rádio Impuls. V konečném účtování čeští reprezentanti vybojovali pět medailí, z toho dvě v individuelním závodě. Zajímavostí šampionátu jistě bylo, že na jeho uspořádání se také velkou měrou podíleli aktivní závodníci našeho oddílu v čele s medailistou Ježkem, Prskavcem a šampionem Hradilkem.

Velice bohatá je naše sportovní historie a těžko lze vyjmenovat všechny výtečné výsledky kterých bylo dosaženo. Úspěchy měla každá z těch zhruba šesti závodních generací, které se za necelých šedesát let v oddíle vystřídaly. Z té prvé, dá se říci průkopnické, připomeňme Zdeňka Matějovského, Dimitrije Skolila, Jirku Černého, Renátu Knýovou a první oddílové mistry světa Zdeňka Košťála a manželé Novákovi. Ta další generace, v období šedesátých a počátku sedmdesátých let je spíše partou kanoistů, bratři Jaroslav a Emil Pollertovi, Borek Janoušek - Milan Horyna, Milan Kný - Jiří Krejza a po nich pak v sedmdesátých a počátku osmdesátých let Zbyněk Pulec, Jan Červenka a deblířské trojice bratři Ladislav a Jiří Benákovi, Svatomír Kmošťák - Radek Halfar a Miroslav Nedvěd - Pavel Schwarz. Čtvrtá dekáda byla částečně generací dětí slalomářských rodičů, Luboš a Ivan Hilgertovi, Marcela Košťálová, Zdenka Grossmannová, ale také prvních medailistů z olympijských her Lukáše Pollerta, Miroslava Šimka (Dukla) - Jiřího Rohana a Štěpánky Proškové-Hilgertové (v roce 1996 přestoupila do Dukly - stále aktivně činná). Pátá dekáda se nesla v pokračování úspěchů na MS i OH: Marek Jiras – Tomáš Máder, Jiří Prskavec, Ivan Pišvejc, Irena Pavelková. Poslední období se nese ve znaku nárůstu popularity sportu, zejména díky úspěchům Vařince Hradilka. Ten dokázal vybojovat stříbrnou olympijskou madaily na hrách v Londýně, získal titul mistra světa na světovém šampionátu na domácí trati a další nespočet madaillí z MS, ME a SP. Mezi další významné a úspěšné závodníky se řadí Jíří Prskavec, bronzovou medaili na OH v Brazílii a také zlatou a stříbrnou madaili na světovém šampionátu. Na svém kontě má již tři tituly mistra evropy. Kateřina Hošková, která v oddílu zárověň působí jako trenérka, vybojovala světový titul na MS v Bratislavě, stříbrou získala na MS v Londýně a ve sbírce má i stříbro a bronz z ME. Vít Přindiš vybojoval stříbrnou medaili na ME a v letech 2014 a 2016 skočil celkově druhý v hodnocení SP. Kateřina Kudějová se stala mistryní světa v Londýně a slavila i bronz z ME. Stanislav Ježek, jeden ze základních pilířu organizace světových závodů v Pražské Tróji vybojoval třetí místo na MS a také dvakrát třetí byla Irena Pavelková na ME. 

Závěrem si lze jen přát, aby náš oddíl úspěšně navázal na pořádání dalších významných sportovních akcí (v roce 2016 4. závod SP, 1. a 2. nominační závod v rámci ČP), a aby i té současné a budoucí generaci se dařilo dosahovat tak vynikajících výsledků, jako těm kteří náš oddíl již proslavili svými výsledky i vystupováním na veřejnosti doma i v zahraničí, za což jim právem patří dík.

Jiří Rohan