vodácký areál Praha

Opatření výboru oddílu vodního slalomu

Na základě Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 zavádíme s platností od středy 14. 10. 2020 nový časový rozpis využívání umělé slalomové dráhy Troja (USD Troja) s platností do odvolání. Užívání USD Troja je povoleno s omezením maximálního počtu 6 osob ve stejném čase/vyznačeném sektoru. Vyznačených sektorů je na USD Troja celkem pět. Celkový počet v jednom čase na USD je omezen na 30 osob. Níže uvedený časový rozpis je striktně platný pro všechny uživatele a každý je sám zodpovědný za jeho dodržování.

ČASOVÝ ROZPIS VSTUPU NA UMĚLOU SLALOMOVOU DRÁHU TROJA

9:00-10:00                   10:00-11:00         11:00-12:00            12:00-13:00
DUKLA + VICTORIA     VICTORIA           VEŘEJNOST            VEŘEJNOST              

13:00-14:00                  14:00-15:00          15:00-16:00           16:00 – 17:00
VEŘEJNOST                   DUKLA                VICTORIA               VEŘEJNOST   

Užívání USD Troja je možné pouze s tréninkovými čísly a s podmínkou zapsání v evidenčním listu umístěném ve vstupu do loděnice.

Tréninková čísla prosím ihned po ukončení užití USD Troja vracejte zpět!!

Od 14.10.2020 platí do odvolání zákaz vstupu do Loděnice UK FTVS.

                                           

V Praze dne 14. 10. 2020

Za výbor oddílu vodního slalomu,
PhDr. Milan Bílý, Ph.D. , předseda         

pdf20201014_OPATRENI_NOUZOVY_STAV.pdf

pdf20201013_Stanovisko_CUS_2796ZWF.pdf