vodácký areál Praha

Opatření výboru oddílu k 22. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 zavádíme s platností od čtvrtka 22.10.2020 nový časový rozpis využívání umělé slalomové dráhy Troja (USD
Troja) s platností do odvolání. Užívání USD Troja je povoleno pouze pro členy RSC VICTORIA VSC a RSC DUKLA PRAHA (sportovci v pracovně právním vztahu k
RSC) s omezením maximálního počtu v jednom čase na 15 osob. Níže uvedený časový rozpis je striktně platný pro všechny uživatele a každý je sám zodpovědný
za jeho dodržování.
Užívání USD Troja pro všechny ostatní sportovce a veřejnost bohužel není možné (do odvolání)!

ČASOVÝ ROZPIS VSTUPU NA UMĚLOU SLALOMOVOU DRÁHU TROJA

9:00-10:00                   10:00-12:00        
DUKLA                        VICTORIA                         

14:00-15:00                 15:00-17:00
DUKLA                        VICTORIA     

Užívání USD Troja je možné pouze s tréninkovými čísly a s podmínkou zapsání v evidenčním listu umístěném ve vstupu do loděnice.

Tréninková čísla prosím ihned po ukončení užití USD Troja vracejte zpět!!

Od 14.10.2020 nadále platí do odvolání zákaz vstupu do Loděnice UK FTVS.


V Praze dne 22. 10. 2020

Za výbor oddílu vodního slalomu,
PhDr. Milan Bílý, Ph.D. , předseda

 

Dokumenty: