vodácký areál Praha

Členské příspěvky 2023

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2023 PROSÍM UHRAĎTE DO 30. 3. 2023

Výše členských příspěvků pro rok 2023 viz tabulka níže

  USK Oddíl ČSK  Celkem
 mládež 100 6890 10 7000
 členové Victoria 500 5490 10 6000
 dospělí - studenti 500 5490 10 6000
 dospělí - pracující 500 9490 10 10000
 nezávodící 500 990 10 1500
 důchodci 100 390 10 600
 VV oddílu 500 690 10 1200
Poplatek za využívání skříňky v šatně
(neplatí pro studenty a členy Victoria VSC
      2400

       qr kod

Bankovní účet USK Praha číslo:     1922390329/0800

Variabilní symbol:  187

Do poznámky uveďte: Příspěvky 2023 - jméno a příjmení (za koho jsou příspěvky uhrazeny)
NEZAPOMEŇTE UVÉST KVŮLI IDENTIFIKACI PLATBY!

Platba za pronájem materiálu: Komplet (loď, pádlo) 3500,-Kč/rok, loď 3000 Kč, pádlo 500 Kč
Sleva na pronájem materiálu pro druhého a dalšího sourozence 50%. Platba v hotovosti u osobního trenéra.